Struktura pliku ePUB

Książki w formie elektronicznej dostępne są w wielu różnych formatach. Esencją elektronicznych publikacji jest format ePUB, który jest i będzie najpopularniejszym z dostępnych formatów, stanowiąc główne źródło właściwie zbudowanej cyfrowej książki. Dziś zajrzymy pod maskę takiego pliku, aby bliżej poznać jego strukturę.

Jest to pierwszy artykuł z cyklu edycji i zarządzania plikami książek elektronicznych. Skupimy się tutaj na podstawach tego zagadnienia i liczę na to, że pojawią się pierwsze pytania – śmiało zadawajcie je w komentarzach, a poruszę Wasze wątpliwości w kolejnych artykułach lub/i uzupełnię informacje również i w poniższym tekście.

Czym jest plik ePUB?

Temu zagadnieniu poświęciłem odrębny artykuł, w którym pokrótce wyjaśniłem sens istnienia tego formatu. Zacytuję najbardziej kluczową jego część:

“Format ten opiera się na standardach internetowych, które definiują sposób kodowania strukturalnych i semantycznie ulepszonych treści. Mowa tutaj o HTMLCSSobrazach i innych zasobach. Wszystko to zawarte jest w jednym pliku, a konkretnie archiwum ZIP, zawierającym struktury XML i wcześniej wspomniane zasoby HTML i CSS. W wersji ePUB 3 z kolei, mowa również o zasobach audio i wideo oraz kodzie JavaScript.”

Aktualną wersją formatu jest ePUB 3.1, którego różnicę z kolei wyjaśniłem tutaj.

Jak otworzyć plik ePUB?

Tak jak wspomniałem w powyższym cytacie, plik ePUB jest niczym innym, jak skompresowanym plikiem ZIP, zawierającym elementy, które składają się na całość naszej książki. Mowa tutaj o strukturze, która zawiera:

 • pliki HTML
 • arkusze stylów CSS
 • obrazy
 • pliki XML
 • pozostałe obiekty, które definiują sposób wyświetlania książki

Wszystkie te elementy szczegółowo zostały opisane w późniejszej części artykułu. Najpierw musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób “dostać się” do środka? Nic prostszego. Przygotujmy sobie plik ePUB, który będziemy chcieli edytować. Aby go otworzyć, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

 1. Na pliku w formacie ePUB, prawym przyciskiem myszy otwieramy menu kontekstowe, z którego wybieramy opcję “Zmień nazwę”.
 2. Zmieniamy format pliku. Zamieńmy zatem .epub na .zip. Zatwierdzamy zmianę.
 3. Plik został właściwie przekonwertowany na plik z archiwum zawierające pliki.
 4. Ponownie prawym przyciskiem, tym razem na pliku z archiwum, wybieramy opcję “Wypakuj do…”.
 5. Wybieramy lokalizację właściwą, gdzie archiwum zostanie wypakowane. Zatwierdzamy.
 6. Voila! Książka została rozpakowana, został utworzony folder z jej zawartością i możemy dobrać się do jej struktury.

Plik EPUB (archiwum ZIP)

Pamiętaj, że potrzebny będzie Ci edytor tekstu, w którym w prosty sposób będziesz mógł dokonać wszelakich zmian. Najwygodniejszym narzędziem – moim zdaniem – będzie darmowy program Sigil. Dlaczego akurat to narzędzie i skąd możesz je wziąć opisałem dokładnie tutaj.

Zawartość pliku ePUB

Zawartość pliku EPUB

Otwórzmy teraz wypakowany folder. Szkielet właściwie zbudowanego plik ePUB składa się z trzech podstawowych komponentów:

mimetype

Plik mimetype jest zwyczajnym plikiem tekstowym. Deklaruje on systemom odczytu, w jaki sposób archiwum pliku jest sformatowane i jak je przetwarzać. Wszystkie pliki mimetype dla pliku ePUB są identyczne i powinny zawierać wyłącznie frazę:

application/epub+zip

Oznacza to, że archiwum, z którym się obchodzimy jest rzeczywiście plikiem EPUB.

META-INF

Folder META-INF zawiera informacje o metadanych e-booków. META-INF zwykle zawiera tylko jeden plik XML: container.xml. Celem tego obowiązkowego pliku XML jest wskazanie lokalizacji pliku package.opf, który instruuje aplikację czytającą, gdzie można znaleźć i jak przetwarzać zawartość e-booka.

Oprócz pliku container.xml, katalog META-INF może zawierać inne dokumenty, które zawierają informacje o samym EPUB, takie jak osadzone czcionki i szyfrowanie DRM. Odpowiedzialne są za to takie pliki, jak na przykład metadata.xml, manifest.xml, czy options.xml. Są one plikami opcjonalnymi, dlatego w tej chwili się na nich nie będziemy skupiać.

container.xml

Plik ten jest elementem, który odpowiada za wywołanie publikacji. Jego zawartość określa położenie plików *.opf, o których wspomnę nieco później. Są one swojego rodzaju “mózgiem” publikacji.

W zależności od wersji i zawartości publikacji, container.xml będzie odwoływał się do wszystkich dokumentów rozmieszczonych w różnych katalogach, wspierając tą informacją system odczytujący plik. Dzięki temu, wspomniany system będzie mógł odnaleźć zawartość plików *.opf i wyciągnąć informacje na temat struktury publikacji.

OEBPS / OPS

W folderze OEBPS (lub – świeżo po migracji formatu OEB na EPUB – OPS) z  znajduje się faktyczna zawartość e-booka. W tym folderze znajduje się tekst, obrazy, czcionki i arkusze stylów, które są wymagane do wyświetlenia e-książki na ekranie. Folder OEBPS składa się z trzech obowiązkowych plików deklaratywnych – plików .opf, .ncx i .css – a także wszystkich plików, które składają się na zawartość dokumentu EPUB.

Ciekawostka: Skąd nazwa OEBPS? Open eBook Publication Structure to pierwotna nazwa formatu książek elektronicznych, który później został zastąpiony właśnie przez EPUB. Tworząc strukturę publikacji elektronicznej, wierni tradycji wydawcy wciąż posługują się tym akronimem, jak i korzystają z niego również różne narzędzia budujące pliki EPUB.

*.opf

Pliki *.opf, a konkretnie package.opfcontent.opf, są plikami XML, które zawierają dane strukturalne pliku EPUB. Pliki te zawierają wszystkie dane strukturalne i są głównym źródłem informacji na temat sposobu przetwarzania i wyświetlania pliku.

Pliki *.opf dzielą się na cztery główne kategorie:

 • <metadata>
  Sekcja metadata odpowiada za przekazanie wszystkich podstawowych informacji dotyczących publikacji. Mowa tutaj o tytule, autorze, okładce książki, języku, wydawcy, prawach autorskich, układzie tekstu i tym podobnych szczegółach. Wszystkie metadane mogą zostać wyrażone bezpośrednio w kodzie sekcji lub za pośrednictwem odnośników, jeśli są przekazywane jako zasoby zewnętrzne.
 • <manifest>
  Sekcja manifest jest najbardziej złożoną listą danych, które składają się na publikację EPUB. Mowa tutaj o rozdziałach w formacie XHTML, obrazach, czcionkach, kaskadowych arkuszach stylu i tym podobnych. System czytający publikację przetworzy tylko te pliki, które są tutaj zawarte, mając informacje o rodzaju nośnika, dzięki wcześniej wspomnianego mimetype. Dzięki informacjom zawartym w sekcji manifest, system rozpozna również typ danych.
 • <spine>
  Sekcja spine z kolei określa domyślny porządek czytania, dzięki plikom HTML/XHTML, które tworzą treść publikacji. Każdy element “szkieletu” odwołuje się do właściwego elementu znalezionego w sekcji manifest.
 • <guide>
  Sekcja guide “nawiguje” system czytający, wskazując na przykład spis treści, czy właściwy początek tesktu. Sekcja ta została wycofana z wersji EPUB 3.0, jednak zdarza się jeszcze, że wydawcy ją wykorzystują, aby systemy odczytujące EPUB 2.0 nie miały kłopotów z przetworzeniem dokumentu.

*.ncx

Tak jak wspominałem przy opisie sekcji guide, do wycofanych z wersji 3.0 kwestii, należy właśnie plik .ncx, a konkretnie toc.ncx. Jest to plik XML, który ustala komunikację między elementami książki, a odpowiednikami znajdującymi się w spisie treści.

Jako, że jest to “przestarzały” wynalazek, z EPUB 2.0 już zrezygnowaliśmy, a bazujemy już na wersji 3.0, zatem nie będziemy się skupiać na jego dokładniejszym opisie.

*.css

Kaskadowe arkusze stylów, czyli gratka dla wzrokowców. Wszystkie zawarte informacje w pliku .css określają sposób wyświetlania elementów, składających się na publikację EPUB. Zasada działania jest analogiczna do tej, którą stosuje się przy projektowaniu stron internetowych. Dotyczy określania szczegółów formatowania tekstu, rozmiaru i kolorów czcionek, marginesów, akapitów i wielu, wielu innych aspektów wyświetlanej treści.

Z pewnością temu zagadnieniu poświęcę osobny cykl artykułów i poradników, bo temat jest tak samo szeroki, jak i popularny, a każdy, nawet początkujący konwerter powinien orientować się chociażby w najbardziej podstawowych kwestiach formatowania CSS.

Jaka jest różnica między EPUB 2, a EPUB 3?

Format EPUB jest najpopularniejszym formatem książek elektronicznych, bowiem dostępność tego formatu jest prawie nieograniczona (poza czytnikami Kindle, które tego formatu nie czytają) i stanowi on swojego rodzaju bazę tworzącą książkę w postaci ebooka. Dziś przyjrzymy się temu formatowi od bardziej technicznej strony, odpowiadając sobie na pytanie: “Jaka jest różnica między EPUB 2, a EPUB 3?”

Krótka historia aktualizacji formatu EPUB

Tak jak we wspomnianym w nagłówku artykule wspomniałem, format EPUB został oficjalnie zatwierdzony w roku 2007 przez organizację IPDF – International Digital Publishing Forum. Początkowe stadium rozwoju doprowadziło do wydania wersji EPUB 2, która stała się oficjalnym następcą formatu Open eBook Publication Structure, który został zapoczątkowany już w roku 1999. Finalnie wersja 2.0 doczekała się poprawek w wydaniu EPUB 2.0.1, zatwierdzonych w roku 2010, które było już ostatecznym wydaniem gałęzi formatu EPUB 2.x.

Stanowiła ona bazę elektronicznych książek przez cztery lata, aż do października 2011 roku. Wówczas została zastąpiona znaczniej bardziej funkcjonalną wersją 3.0, której obecność uznała gałąź EPUB 2.x jako wersję przestarzałą, która nie będzie już dłużej utrzymywana.

W obecnej chwili, najświeższym formatem EPUB jest wersja EPUB 3.1, którą powitaliśmy w lipcu 2015 roku. Format jest z nami obecny już 11 lat i nadal stanowi podwaliny elektronicznych publikacji.

Jaka jest różnica między EPUB 2, a EPUB 3?

Poszczególne wersje punktowe wspomniane w historii wprowadzały pewne poprawki, które doprowadziły nas do aktualnej wersji EPUB 3.1. Jednak to właśnie pytanie z nagłówka jest najbardziej kluczowe, z racji tego, że to właśnie między gałęziami EPUB 2.x, a EPUB 3.x doszło do największych i najistotniejszych zmian:

 • Interaktywność
  Dodano możliwość implementacji za pomocą kodu JavaScript dowolnych obiektów, jak na przykład wyskakujące oknagalerie obrazów i inne.
 • Metadane
  Dodano nowe atrybuty właściwości dokumentu, które pozwalają na dodanie nowych atrybutów, definiujących obecne w pakiecie zasoby.
 • Moduły CSS3
  Zawarto znaczniki stylów CSS, umożliwiające tworzenie niestandardowych i w pełni konfigurowalnych trybów wyświetlania treści.
 • Nawigacja
  Umożliwiono zaawansowaną i czytelniejszą nawigację dokumentu, opierając się na zawartym w HTML5 znaczniku <nav>. Zastępuje on tym samym przestarzały już, a wcześniej obecny w EPUB 2 plik NCX.
 • Niedozwolone znaki
  Lista niedozwolonych znaków została rozszerzona.
 • Obsługa HTML5
  Z pełnym wspaciem XMLa, EPUB 3 umożliwia używanie bardziej szczegółowych znaczników semantycznych. Dodatkowy atrybut epub:type dokładnie określa charakter znaczników strukturalnych, zgodny z semantyką generowanej publikacji. Wcześniej, EPUB 2 wspierał tylko XHTML 1.1 i tak zwany DAISY XML (DTBook) – bazujący na XMLu format pliku.
 • Wsparcie A/V
  Dzięki HTML5, format EPUB 3 może odnosić się do zawartych w pakiecie zasobów audio i wideo. Zasoby te mogą być przetwarzane natywnie, dzięki znacznikom <audio> i <video>EPUB 2 wspierał wyłącznie obrazy rastrowe.
 • Wyzwalacze (triggers)
  Wyzwalacz jest elementem HTML5, umożliwiającym powiązanie zdarzeń aktywujących określone funkcjonalności. Można za jego pomocą przykładowo zdefiniować funkcję odtwarzania dla zdarzeń dźwiękowych.
 • Zmiana tekstu na mowę (Text-to-speech)
  Wprowadzono możliwość implementacji funkcji zmiany tekstu na mowę, stosując atrybuty SSML (Speech Synthesis Markup Language).

Zmiany te zmieniły sposób budowania i wykorzystania formatu EPUB, zmieniając go w bardziej interaktywną i w jak największym stopniu konfigurowalną maszynkę do cyfryzacji wszelakich książek. Jego rozwój otworzył dostęp do coraz to nowszych możliwości, które stale dążą do poprawy jakości i wygody czytania.

Od momentu oficjalnego wydania EPUB 3, format ten jest również używany w projektach, które mają na celu ułatwić w jak najlepszym stopniu możliwość czytania dla osób z niepełnosprawnościami.

Ciekawostka dla użytkowników Kindle

Nowe wydanie wbrew pozorom nie pozostawiło Was z niczym. Do wspomnianej w nagłówku informacji o pominięciu obsługi formatu EPUB w czytnikach Amazonu, warto dodać, że dzięki usprawnionej strukturze, EPUB 3 właściwie ułatwia konwersję… do formatu MOBI. I to nie w byle jaki sposób – poprawia ona bowiem ich ogólną czytelność, przede wszystkim dzięki udoskonalonej formie nawigacji.

Nie wierzycie? Sami zobaczcie, jak wiele odniesień do specyfikacji EPUB 3 znajduje się w Amazon Kindle Publishing Guidelines, który jest oficjalnym dokumentem Amazonu, określającym właściwy sposób tworzenia książek dostępnych dla urządzeń i aplikacji Kindle.

 

Źródła:
IPDF – International Digital Publishing Forum
Amazon Kindle Publishing Guidelines

EDRLab
EPUBSecrets

Format ePUB – co to takiego?

Format ePUB (ang. electronic publication)

ePUB logo

Jeden z obecnie najpopularniejszych formatów książek elektronicznych, będący następcą wcześniej rozwijanego formatu Open eBook.

ePUB przyjęty został oficjalnie przez IPDF – International Digital Publishing Forum w roku 2007. Nazwa pochodzi od skrótu angielskiej frazy electronic publication (elektroniczna publikacja).

Format ten opiera się na standardach internetowych, które definiują sposób kodowania strukturalnych i semantycznie ulepszonych treści. Mowa tutaj o HTML, CSS, obrazach i innych zasobach. Wszystko to zawarte jest w jednym pliku, a konkretnie archiwum ZIP, zawierającym struktury XML i wcześniej wspomniane zasoby HTML i CSS. W wersji ePUB 3 z kolei, mowa również o zasobach audio i wideo oraz kodzie JavaScript.

 

Z podstawowych, mniej technicznie ujętych kwestii, największymi jego zaletami są przede wszystkim możliwości, których nie posmakujemy w przypadku obchodzenia się z poczciwym PDF. Mianowicie mowa tutaj o automatycznym dostosowywaniu tekstu do ekranu. Dzięki temu możemy samodzielnie dopasowywać wielkość czcionki bez konieczności skalowania całości strony. Umożliwia on również wyszukiwanie w tekście.

W chwili obecnej, najświeższym wydaniem formatu ePUB jest wersja ePUB 3.1, która wspiera wewnętrzną interaktywność i wcześniej wspomniane wsparcie dla audio i wideo.

Książka elektroniczna w formacie ePUB, w chwili obecnej jest najpopularniejszym formatem, który może zostać odczytany na praktycznie każdym dostępnym dziś urządzeniu – od czytników ebooków (uwaga poniżej); przez tablety i smartfony z systemami Android, iOS, Windows Mobile, aż po komputery stacjonarne i laptopy z systemami Windows, MacOs Linux.

Do najpopularniejszych i darmowych programów, które pozwalają otworzyć i obsługiwać pliki ePUB na komputerze, zaliczamy między innymi:

 • Adobe Digital Editions
 • Sigil
 • Calibre
 • EPUB File Reader

Istnieje również wiele wtyczek, które umożliwiają czytanie plików ePUB w przeglądarkach. Spośród najlepiej sprawujących się i najczęściej używanych wtyczek można wyróżnić Simple EPUB Reader dla przeglądarki Chrome.

Uwaga – jeśli mowa o czytnikach, należy pamiętać, że Kindle nie czyta formatu ePUB w oryginale. Wymagana jest konwersja z formatu ePUB na Kundelkowy format MOBI, co w najprostszy sposób jest do zrobienia za pośrednictwem wcześniej wspomnianego programu Sigil.

 

Amazon Kindle

Formaty rozpoznawane i obsługiwane przez czytniki Kindle

Czytnik Kindle do czytania książek wymaga użycia konkretnych formatów, jednak że większość nieobsługiwanych formatów mogą zostać poddane konwersji, co pozwoli nam na czytanie ich na naszych Kindlach.

Amazon KindleOto krótki artykuł o rozpoznawanych i obsługiwanych przez Kindle formatach.

AZW – najczęściej pliki MOBI, zabezpieczone systemem DRM. Przeczytać je możemy tylko na czytnikach, które zostały zsynchroznizowane z kontem na Amazon.com, na które została zakupiona książka. Jest to domyślny format do kupienia przez Kindle Store.

CBR (rar) / CBZ (zip) – archiwizowane w paczki rar lub zip pliki z obrazami. CBZ jest obsługiwany przez Kindle, jednak że aby go przeczytać, należy go wrzucić na czytnik do katalogu z obrazami, a nie z dokumentami.

DOC, HTML, RTF – nieczytane formaty przez czytniki Kindle. Również wymagają konwersji do formatu MOBI.

EPUB – kupowany praktycznie w każdej internetowej księgarni format plików z książkami. Nieczytany przez Kindle bez wcześniejszej konwersji do formatu MOBI.

MOBI – format obsługiwany przez Kindle, które możemy tworzyć samodzielnie.

PDB – klasyczny format urządzeń mobilnych. Isilo nie ma możliwości konwersji na inne urządzenia, natomiast wersja Palm OS umożliwia konwersję na czytniki, w tym na Kindle.

PDF – czytany przez czytniki Kindle, jednak tylko niezapezbieczone przed otwarciem. Zakupione PDF zabezpieczone np. systemem DRM nie zostaną otwarte i wymagają konwersji.

TXT – zwyczajny plik tekstowy.

Jak wcześniej wspomniałem, pomimo nieobsługiwanych formatów, praktycznie wszystkie z nich są możliwe do konwersji do formatu MOBI, dzięki któremu nasz Kindle pozwoli nam je sobie czytać.

O tym, jak dokonać konwersji na Kindle, napiszę wkrótce i umieszczę link w artykule.